Първи курс „Критерии за устойчив туризъм и сертифициране“ от поредица обучения в сферата на туризма се проведе в Русе

От 12 до 14.03.2018 в Русе се проведе първият курс „Критерии за устойчив туризъм и сертифициране“ от…