Проведено обучение на тема Управление на устойчиви туристически дестинации

Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, съвместно с Министерството на туризма на Република България, Министерството…