Отворен ден на тема повишаване конкурентоспособността на МСП в областта на агро храните

Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе кани заинтересовани лица и фирми от…