Интересна програма и лектори по време на Отворения ден по проект ФОКУС

На 19 април 2018 в Русе се проведе Отворен ден по проект „Повишаване конкурентоспособността на МСП от…