Покана за участие в туристическа обиколка по източното крайбрежие на река Дунав

Като изпълнение на част от дейностите по проект „Еко туризъм по Дунав“, финансиран от Програмата за трансгранично…