Как да използвате платформата E-business pages за свързване с потенциални партньори от Балканите

В началото на втората година от изпуълнението на проекта Balkan Med E-business pages платформата се намира в…