Река Дунав – във фокуса на детска работилница

Река Дунав беше във фокуса на детска работилница. Организатор на инициативата беше Агенцията за развитие на човешките…