НАСЛЕДСТВОТО НА „КРЪСТОНОСЕЦ“

Разказът на русенския автор Георги Димитров е публикуван в периодично издание за фантастика „Дракус“…