За „Повишаване на националното самочувствие“ ще запалим летящи фенери на кея тази вечер

Като част от кампания за „Повишаване на националното самочувствие“ ще запалим летящи фенери на…