Мечките от Лесопарк „Текето“ се местят в нов дом в Добрич

Мечките от Текето ще бъдат транспортирани за отглеждане в Добрич в периода март-май, обещават…