1 Март 2016 - ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА - пътуваща мултимедийна инсталация

Други Други партита 14.03.2016 | 01:03ч.
Художествена Галерия - Русе
ДУХЪТ НА ПРИРОДАТАПроект на Артгрупа ДУПИНИ в партньорство с Центъра за мултиетнически диалог и толерантност АМАЛИПЕ по Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространствоЕдно българско културно събитие с участници от цял свят, със свое място на европейската сцена и собствен принос в мултикултурния диалог.Параметри на проекта: Продължителност: 5 юни 2015 – 30 април 2016 Финансиране: общ размер на разходите: 83243,50 евро собствено финансиране в размер на 10%: ... ДУПИНИ – 7075,35 евро/ АМАЛИПЕ – 1159,00 евро Защо го правим? Съвременното изкуство в България все още е далеч от интереса и потребностите на широката общественост, която няма познание за него. Липсата на визуална култура е един от основните проблеми за разбирането и възприемането на съвременното изкуство в неговото многообразие. Друг основен проблем е липсата на финансиране на изкуство, както от частни спонсори, така и като ясна национална политика и стратегия. Слабо е и медийното отразяване на съвременното изкуство извън столицата, липсват достатъчно дискусии и диалог между медиите и работещите в провинцията артисти. Децата, особено в по-малките населени места, нямат възможност за контакт с галерии, музеи и изобщо със съвременно изкуство, нито за преживяване на реално артсъбитие. Въвличането им в този проект ще ги стимулира за творчество, липсващо като приоритет в училищата заради остарелите учебни програми и методики и неподготвени преподаватели. От друга страна урбанизацията е прекъснала връзката на съвременния човек с природата, закърняло е усещането и сетивността за духа на природата. Това е особено наболял проблем в България, където екологията се приема най-вече като задължение на еколозите и липсата на мултидисциплинарни подходи към природата е особено осезаема. Изкуството в природата отваря сетивата, предоставя директен контакт с нея и дава възможност за пълноценно естетическо изживяване, което по пътя на съпреживяването и личния опит прераства в екосъзнание. Проектът има амбицията да допринесе за разрешаването на посочените обществените проблеми, пред които сме изправени като активни творци. С реализирането на заложените в проекта ДУХЪТ НА ПРИРОДАТА дейности ние ще популяризираме съвременни форми на изкуството и ще осигурим достъп на широката общественост от малки населени места и градове извън столицата до съвременно изкуство на автори от цял свят, ще създадем условия за творческа работа в мултикултурен контекст, ще представим българската култура (включително и културата на ромите в България) в общоевропейски контекст, ще приобщим хора от ромското малцинство и ще допринесем за децентрализирането на съвременния културен живот. Какви са нашите цели? да представим и популяризираме пред широката общественост в България nature art като една от съвременните форми на изкуството и културата. За тази цел реализираме поредица от събития (симпозиум, изложби, работилници) и ще ги документираме и презентираме както в артцентрове, така и в малки населени места и в открити градски пространства да подпомогнем развитието в България на това съвременно направление в изкуството. Организирането на международен симпозиум и резидентни програми за чуждестранни и български артисти, а също и преводът на специализирана литература и закупуването на необходимата качествена техника за работа и презентации ще дадат възможности за разгръщането на творческата енергия на авторите и изработването на творби, адекватни на съвременните развития в направлението да приобщим съвременното българско изкуство към европейската културна сцена. Международният симпозиум, резидентната програма за норвежки и български артисти в областта на изкуство в природата, както и представянето на резултатите от тези две събития заедно с концерт на БАЛКАН КХАНС в Норвегия са разработени като събития по доказали ефикасността си модели за мултикултурен обмен на идеи в областта на изкуството да създадем осъзнати, трайни и устойчиви връзки с духа на природата и изкуството като част от него. Обогатяването на своеобразния скулптурен парк в село Габровци и свободният достъп на всички посетители до него ще помогнат да се създаде чувствителност и интерес у широк кръг хора, включително и деца, за естествените връзки между природата, изкуството и културата, и ще допринесат за възпитаването на екологично съзнание у тях да дадем своя принос за мултикултурния диалог, разбиран като диалог както между етноси, така и в общоевропейски контекст. Творческите работилници за деца и ученици от различни етноси по време на международния симпозиум са работещ метод за опознаване между тях, възможност за досег до съвременната култура и възпитаване на любов към изкуството и духа на природата. Къде го правим? в красивия Тревненски Балкан, в село Габровци и околностите му - Международен симпозиум ИЗКУСТВО – ПРИРОДА Габровци 2015, резидентна програма за изкуство в природата, концерт на БАЛКАН КХАНС, две детски творчески работилници в Златарица – детска творческа работилница за изкуство в природата в Добрич, Русе, Варна - мултимедийна инсталация в Норвегия - мултимедийна инсталация и концерт на БАЛКАН КХАНС. За кого го правим? широката общественост в града и малките населени места, в България и Норвегия професионални артисти в областта на изкуство в природата от цял свят, представители на българската и норвежката култура, на различни културни институти от двете страни деца от различни етноси студенти по изкуствата ВСИЧКИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА СА СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП За повече информация: www.duppini.com
 

Още от Други

Още от Други партита

© 2019 Thesite All rights reserved!