15 януари 2016 г. - Изложба, посветена на годината на картата

Други Други партита 21.01.2016 | 09:01ч.
РБ „Любен Каравелов“, фоайе, ІІ етаж През 2015-2016 година по инициатива на Международната картографска асоциация (ICA) и под егидата на ООН се провежда Международна година на картата, която обхваща голям брой страни – членки на световната организация, между които и Република България. Международната година на картата е световно честване на картите и тяхната значима роля в целия свят. Пълноценното използване на природните ресурси, цялостното икономическо развитие, усвояването на близкия и далечния Космос, прогресът, въобще не са възможни без наличието на такъв надежден инструмент, какъвто е натрупаната геопространствена информация и картографски архив. Изложбата представя геоложки, исторически, топографски, лоцмански карти, както и детски карти, атласи и учебници по картография от фондовете на Регионална библиотека „Любен Каравелов“. Показано е второ фототипно издание на първата географска карта на България на български език от 1924 г. Тя е създадена от Александър Хаджи Русет през 1843 г. и е озаглавена „Карта на сегашная Болгария, Тракия и Македония и на прилежащите земи”. В експозицията могат да се видят: План на крепостта Русчук, изработен от топографите на Източния отряд по време на Руско-турската освободителна война от 1877/1878 г. (Копие върху плат и метален отпечатък); Лоцманска карта на река Дунав в 3 тома, издание на Дунавската комисия от 1965 г.; Карта “Пътищата на старите пътешественици из българските земи“, публикувана 1938 г. в кн. 1 на „Архив за поселищни проучвания“ и др. Интерес представляват и две графични творби на русенския художник Йордан Русев, рисувани върху стари навигационни карти. Сред експонатите е и една туристическа карта на София, илюстрирана в комиксов стил. 02

Още от Други

Още от Други партита

© 2019 Thesite All rights reserved!