17-18 октомври 2016 - Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство

На 17 и 18 октомври ще се проведе двудневен семинар за популяризиране на резултатите по проект „Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния“ ARCHIVE с код 15.2.1.038. Проектът е по програма „Interreg V-A Румъния – България“, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по цел „Европейско териториално сътрудничество“ (ЕТС). Водещ бенефициент на проекта е Русенски университет „Ангел Кънчев“. Партньори по проекта са Регионален исторически музей – Русе и Музей на националната история и археология – Констанца, Румъния. Основната идея на проекта е създаване на атрактивни визуализационни материали, отразяващи значими римски обекти по лимеса на река Дунав. Обектите са селектирани от експерти – археолози от “Регионален исторически музей” – Русе и “Музей на националната история и археология” – Констанца. За постигането на тази цел ще се използва иновативна технология за 3D реконструкция на археологически обекти по методите на фотограметрия с използване на дронове. Създадените модели ще бъдат достъпни и ще позволяват тяхното печатане посредством технологиите за 3D печат. Всички продукти, реализирани в рамките на проекта, ще бъдат популяризирани посредством приложения за Android и IOS мобилни устройства и терминали. В рамките на семинара ще бъдат обсъдени резултатите, постигнати през първите шест месеца и предстоящите задачи по реализация на заложените дейностите по проекта. На този етап партньорите считат, че работата по проекта върви съгласно заложените планове и са убедени в положителния краен резултат. Ще бъдат направени презентации на методите за получаване на триизмерни обекти и възможностите за тяхното пресъздаване с технологиите за 3D печат. Ще се демонстрират възможностите на безпилотните летателни апарати – “дронове”, които се използват за нуждите на проекта. Ще бъдат показани 3D принтирани модели на обекти с използване на цветна SDL технология. В работата на семинара ще вземат участие представители на фирми от туристическия бизнес, музеи и агенции от трансграничния регион в България и Румъния. Семинарът ще се проведе в конферентната зала на хотел „Кристал. Началото на семинара е на 17 октомври, понеделник, в 15 часа в зала „Княз Александър I“ в Регионалния исторически музей. fullsizerender fullsizerender-7fullsizerender-8 img_0817

Още от Култура

Още от Други партита

© 2019 Thesite All rights reserved!