21.06.2015 Сценична кантата "Кармина Бурана" от Карл Орф

На 21.06.2015 от 19:00 в зала Филхармония ще бъде представена сценичната кантата "Кармина Бурана" от Карл Орф. Наименованието „Кармина Бурана” (Песни от Бавария) идва от лат. Carmina - песни, поезия, Burana – Бавария (по името на средновековния манастир Beuern, днес Бенедиктбойерн, Бавария). В основата на произведението на Карл Орф стои ръкописният поетически сборник „Кодекс Буранус” (Codex Buranus) на средновековни странстващи френски, немски, английски и италиански поети от средите на духовенството и академичната младеж. Въпреки анонимността, някои от текстовете се приписват на Валтер фон дер Фогелвайде, Дитрих фон Аист, Уго от Орлеан и др. „Кодекс Буранус” представлява уникална смес от простонародна и светска средновековна поезия на къснолатински и старинен немски език с религиозна, морална, любовна или сатирична тематика. През 1847 г. изследователят Шмелер открива песенния кодекс в манастира Бенедиктбойерн и го издава под името „Кармина Бурана”, а Карл Орф се натъква на него през 1934 г. Съдържанието и миниатюрата “Колелото на Съдбата” възпламеняват въображението му и в продължение на 2 години той композира своята драматична кантата за солисти (сопран, тенор и баритон), смесен хор, едногласен детски хор, симфоничен оркестър и танцьори. karmina  

Още от Концерти

Още от Предстоящи събития

© 2019 Thesite All rights reserved!