25.11 откриване на изложбата „Гласове от Русе за Добруджа”

Други Други партита 30.12.2015 | 05:12ч.
На 25 ноември (сряда) от 18:00 ч. в зала „Русе” на Историческия музей ще се състои официалното откриване на изложбата „Гласове от Русе за Добруджа”, посветена на 75-годишнината от връщането на Южна Добруджа към България. Изложбата е създадена от архивните фондове на Регионален исторически музей – Русе. Тя беше представена за първи път на международната научна конференция „Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (Х¬¬¬IX - XX в.)", която се проведе на 17 и 18 септември 2015 г. в гр. Тутракан и гр. Добрич. Изложбата представя ролята и мястото на Русе като водещ център на борбата за присъединяване на Южна Добруджа към България след Първата световна война. Русенският край е сред най-засегнатите региони на страната от клаузите на Букурещкия мирен договор от 28 юли (10 август) 1913 г. Това се отразява негативно върху стопанския живот – Русе губи позициите си като център на чуждестранния внос, спада и основния износ от зърнени храни. В Добруджанското освободително движение реално се оформят два ръководни центъра - единият е в столицата, където легално се изявява добруджанска емиграция, а другият - в Русе, който е оперативен център на нелегалната дейност във вътрешността на Добруджа. Русенските добруджански дейци се превръщат в решаващ фактор при функционирането на ВДРО, чиято цел е противопоставяне на денационализацията в областта и възвръщане на Южна Добруджа към България. В изложбата са представени нови документи от Архива на МВР, Държавен архив - Русе, както и от фонда на Русенския исторически музей – печат и знаме на ВДРО, оръжие, снимки и документи на добруджански дейци. Освобождението на Южна Добруджа на 7 септември 1940 г. дава възможност за възстановяването на Русе като областен център. Показан е и приносът на русенската общественост в извършването на възстановителните процеси в Южна Добруджа.

Още от Други

Още от Други партита

© 2019 Thesite All rights reserved!