6 Април 2016 - Презентация на спасителните археологически разкопки, проведени в Силистра в края на лятото на 2015 г.

Други Други партита 12.04.2016 | 04:04ч.
На 06.04. 2016 г. (сряда ) от 18.00 часа в зала „Княз Александър I” на Регионален исторически музей - Русе археологът Никола Русев ще направи презентация на спасителните археологически разкопки, проведени в Силистра в края на лятото на 2015 г. Проучваният обект се намира на ул. „Капитан Мамарчев” №2 в крайдунавския град и попада в границите на Национален архитектурно-археологически резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра”. При проведеното проучване в изследвания терен са регистрирани пластове и структури от три периода (ХVII-XIХ в., ХIII-XIV в., Х–XII в.). Открити са останки от късноосманска сграда, както и фрагменти от керамични съдове от  ХVII-XIХ в. Със същия период са свързани и четири ями, вкопани дълбоко в южната част на църквата. Намерени са две колективни монетни находки и още седем други монети от периода XIII-XIV в. По-добре запазената се състои от 56 медни монети, най-ранни от които са емисии на Мануил I Комнин, Исак II Ангел и Алексий III Ангел. Останалите са екземпляри от първата половина на XIII в. Единичните монети са от XIII и XIV в., като най-късни са тези на Иван Александър и Иван Шишман. Разкрити са също и останки от трикорабна църква и некропол, включващ 37 гроба. В част от гробовете е открит гробен инвентар, представляващ накити или елементи на костюма, както и няколко монети в лошо състояние. До кроя на месец април археолозите на Регионален исторически музей – Русе ще направят още три презентации, в които ще представят резултатите от археологически разкопки, проведени през 2015 г.

Още от Други

Още от Други партита

© 2019 Thesite All rights reserved!