Анкета проучва добрите практики за взаимодействие между бизнеса и местната власт

Русе РУСЕ АКТУАЛНО 08.02.2023 | 07:02ч.

Екипът на Българо-румънската търговско-промишлена палата, в партньорство с Община Русе, разработи анкета, насочена към представителите на бизнеса. Проучването е с цел подобряване на механизмите за сътрудничество между компаниите и местната власт – общинската администрация и Общинския съвет.

   „Търсим онези пресечни точки, които ще ни позволят да откроим най-силните черти на региона, но искаме да видим и „слабите“ места, които могат да бъдат подсилени, за да развием потенциала, който Русе носи“, казват партньорите от БРТПП.

      Проучването е анонимно и резултатите от него ще бъдат използвани единствено за изготвянето на доклад с препоръки за подобряване на взаимодействието между администрацията и бизнеса.

     Анкетата е част от съвместния проект на БРТПП и Общината „Нaсърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“,  финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

    Основната му идея е да се насърчи по-доброто взаимодействие между местната власт и бизнеса в сферата на местното икономическо развитие, насърчаването на инвестиционната активност и привличането на инвеститори в региона. 

     Дейностите включват разработването на обхватен анализ на съществуващия потенциал на община Русе и да се оценят наличните ресурси от гледна точна на възможността за привличане на инвестиции. Ще има анкетно проучване сред различни категории компании на местно, национално и международно ниво за инвестиционните им нагласи, ще се изследват добри практики и модели, които могат да бъдат успешно приложени.

   Анкетата е достъпна тук - https://forms.gle/ojLtFqDYmuETmuA5A.

Още от Русе

Още от РУСЕ АКТУАЛНО

© 2019 Thesite All rights reserved!