ДАНАИЛ КОВАЧЕВ КЪМ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ: НА ДОБЪР ЧАС ВЪВ ВСЯКО НОВО НАЧИНАНИЕ, БЪДЕТЕ ОТГОВОРНИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ

Четирима професори, петима доценти и един доктор на науките получиха
дипломите си за придобити научни степени и звания през настоящата година
в Русенския университет „Ангел Кънчев“. На церемонията, която се
организира по случай празника на учебното заведение, присъстваха
областният управител Данаил Ковачев и неговият заместник Георги
Георгиев. „Русенският университет се доказа като място, където традициите
и новаторството намират пресечна точка, където опитът и модерният дух не
си противоречат, а съжителстват заедно в името на утвърждаването на
качествено образование и високоефективна научна дейност. Вече повече от
70 години Русенският университет достойно носи името на Ангел Кънчев и
се развива като водещ учебен и научен център с доказан международен
авторитет. Постигнатото през годините е повод за уважение и пример за
добре свършена работа, преодоляване на трудности и утвърждаване на
доверие. Високо оценявам това, което правите и вярвам, че Вашата дейност
освен повод за гордост и професионално удовлетворение е пример за
стремежа към нравствено израстване и просвещение“, каза Ковачев в
обръщението си към ректора академик Христо Белоев и преподавателите. „В
динамичните и сложни времена, в които живеем, считам, че именно все по-
отчетливото интегриране на образованието и науката в живота ни е ключът
към устойчивото развитие на всяка една общност“, допълни още той. На
получилите дипломите си научни степен и звания той пожела да се радват на
успехите си и да непрекъснато да ги умножават. „На добър час във всяко
ново начинание. Бъдете отговорни и последователни! Със знания и мъдрост
постигайте целите си! Използвам повода, за да Ви уверя, че винаги може да
разчитате на Областна администрация – Русе. Както и досега ние ще
продължим да бъдем Ваш партньор, като Ви гарантирам, че
сътрудничеството между двете институции ще се развива“, заяви Ковачев.
Също така областният управител изрази уважението си към преподавателите
и докторантите, като им пожелавам нови успехи в научно-изследователската
дейност, а на студентите – подобаваща професионална реализация, която да

им позволи да осъществяват мечтите си. Днес дипломите си получиха и над
30 успешно защитили докторанти.
По-рано през деня се състоя поднасяне на венец пред паметника на Ангел
Кънчев, намиращ се пред Ректората на университета, както и откриване на
изложба от печатни и електронни издания на учебното заведение. В нея бяха
включени общо 146 издания, разпределени в 10 категории. Сред научните
издания има 9 многорафиите и 4 книги, от които една художествена, 1
студия, 10 учебника, 8 ръководства и учебни пособия, както и 29 дисертации.
На събитията присъстваха новоизбраният кмет на Община Русе Пенчо
Милков, неговите заместници Енчо Енчев и Димитър Недев, кметът на
Разград Добрин Добрев, представители на академичната общност, местната и
държавната власт, бизнеса и неправителствения сектор.

Още от Русе

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!