ДАНАИЛ КОВАЧЕВ КЪМ АРХИВА В РУСЕ: УТВЪРЖДАВАЙТЕ СЕ КАТО ВОДЕЩ ЦЕНТЪР ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО И НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО

Ден на отворените врати се състоя в Държавен архив – Русе  вчера. Събитието
е част от проявата, организирана от Държавна агенция „Архиви“ в цялата
страна по случай професионалния празник на служителите в институцията –
10 октомври. Гост на проявата бе и областният управител Данаил Ковачев.
Той разговаря с началника на отдела на агенцията в Русе Толя Чорбаджиева,
както и с нейния екип. „Продължавайте да съхранявате историята на
обществото ни, утвърждавайки се като водещ център за запазване на
регионалното и национално богатство! Не спирайте да реализирате още
множество събития , които ни правят съпричастни с миналото на нашия
край“, заяви Ковачев. Той пожела на служителите в Архива здраве, успехи и
удовлетвореност от постигнатото.
Датата на професионалния празник е годишнината от създаването през 1951
година на Държавния архивен фонд. През 2023 г. се навършват 72 години от
началото на организираното архивно дело в България. Държавният архив в
Русе като структура се създава една година по-късно – през 1952 година. Към
архива функционират читалня и библиотека, като фондовата наличност на
архива е близо 5000 архивни фонда /учрежденски и лични/, възлизащи на над
3400 линейни метра. След промените в административно-териториалното
деление на страната през 1959 г. 149 фонда са предадени на новосъздадените
архиви в Разград и Силистра. През 1994 г. е приет фондовият масив на ОК на
БКП, възлизащ на 399.17 линейни метра с 1015 фонда и общ брой 25 974
архивни единици, 929 спомена, 873 частични постъпления.
През годините ръководители на Архива са били: Пенчо Неделчев
(1952–1961), Златка Пенчева (1961–1978), Христо Христов (1978–1983),
Димитър Петков (1983–2000), Пламен Чакъров (2000–2005), Пламен Пинтев
(2005–2006), Анка Чакърова (2007–2010), Йордан Борисов (2010–2013),
Стефка Маринова (2014–2021), Таня Великова, изпълняващ по вътрешно
съвместителство длъжността началник на ОДА – Русе, съгласно Заповед №
423/09.07.2021 г. на Председателя на ДА „Архиви“ (2021), Цветомира
Димитрова, изпълняващ по вътрешно съвместителство длъжността началник
на ОДА – Русе, съгласно Заповед № 1/07.01.2022 г. на Председателя на ДА
„Архиви“ (2022).

Още от Култура

Още от Старо Русе

© 2019 Thesite All rights reserved!