Децата от ЦОП „Том Сойер“ отбелязаха Деня на будителите

По случай Деня на народните будители за децата от Център за обществена подкрепа
„Том Сойер“ към „Каритас Русе“ бяха организирани различни празнични занимания.
Седем малчугани, родители, служители и доброволци от организацията раздаваха
флаери на граждани с поздравление за празника. Специалистите от центъра подготвиха
за всички деца подаръчни комплекти с книжка за народните будители, знаменца и
почерпка. Празничният ден продължи с посещение на Екомузей с аквариум, където
децата напълно се потупиха в атмосферата и подробно разгледаха всяка част на музея.
Център за обществена подкрепа „Том Сойер“ се посещава от 29 деца в риск от отпадане
от училище, живеещи в бедност или в рискови семейства. С тях работят социални
работници и психолози, които извършват индивидуални и групови психологически,
социални и образователни консултации, с цел придобиване на различни умения,
повишаване на познавателната им култура и развиване на способностите им да се
справят с трудности и предизвикателства.

Още от Култура

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!