Детска градина "Пинокио" с иновативни практики в преподаването по проект „STEAM – ЛЕСНО И ЗАБАВНО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“.

Актуално 27.11.2020 | 02:11ч.

Проект по програма „Еразъм+“ стартират тази есен в русенската детска градина „Пинокио“. Детското заведение е единственото за периода 2019-2021год. , което работи по Оперативната програма. Проектът е насочен към обмен на добри практики и идеи в преподаването по различните направления, с акцент върху толерантността и STEAM / наука, технологии, инженерство, изкуства и математика/ и носи името „STEAM – ЛЕСНО И ЗАБАВНО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“. Координатор на проекта е Естония, другите партньорски държави са Чехия, Испания, Латвия.

В периода 16.11.2020 г.- 20.11.2020 г. в детската градина се проведоха редица дейности, съответстващи на арбривиатурата STEAM.

В деня посветен на науката, децата от трета възрастова група "Веселите мечета" посетиха СНЦ "Германо-Българска Помощ за животните" - Русе. Те усвоиха на практика много научно-обосновани знания за обитателите на центъра. Имаха възможност да разходят, да нахранят и да поиграят с пухчовците. Децата с помощта на родителите зарадваха своите приятели - кученца и котенца с много лакомства, които предварително бяха осигурили. С ентусиазъм разказваха за преживените радостни емоции и усвоените нови знания, които ще останат дълбоко в съзнанието им.

В деня посветен на инженерството, децата от втора възрастова група „Мики Маус” усвоиха завидни знания и умения за безопасно движение по пътищата с помощта на „Bee-Bot”. Интерактивната пчеличка, която влезе в ролята на пешеходец, беше програмирана от малчуганите и стриктно спазваше правилата за улично движение.

В деня посветен на технологиите, децата от четврта възрастова група „Сладури” усвоиха знания за числото 5 чрез платформата „Енвижън” – един компютър – много мишки.

В деня посветен на изкуствата, децата от всички възрастови групи, съвместно с родителите изработиха експонати от разнобразни природни материали. Във фоайетата на двете сгради на детската градина беше подредена изложба „Есенни багри”.

В деня посветен на математиката, децата от двете 4-ти групи на ДГ Пинокио взеха участие в ситуации на тема : „Музикална математика”. Чрез опити децата установиха, че при почукване с палка, пълните с вода чаши издават по-нисък звук от празните. Сами стигнаха до извода, че височината на звука зависи от пълнотата на чашата и веществото в нея.

Накрая децата се насладиха на популярни класически произведения , изпълнени от професионални музиканти с чаши и бутилки.

Основно предимство на STEM е огромното удоволствие, което децата изпитват чрез въвличането им в реални експерименти и задачи. В процеса на използването на този метод те се учат чрез правене да развиват способностите си, въображението си и виждат реални резултати от дейността си.

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!