ДИГИТАЛЕН ОБРАЗ НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ПОСРЕЩА ПОСЕТИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ В РУСЕ

Актуално 12.07.2021 | 09:07ч.

Дигитален образ на Левски посреща посетителите на Регионалния исторически музей в Русе от петък. Той е част от платформа, която интерпретира знанието за живота и делото на българския революционер по необичаен за туристите начин. Съдържанието е изработено от екип на Музей „Теохари Антонеску“ в Гюргево и подарено на русенския музей по време на визитата им в Русе.

Дигиталното съдържание на проекта е разделено в две части – описателна и игрова. Първата е информативна и разказва за ключови елементи от живота и дейността на Левски. Втората част е под формата на въпроси с възможни отговори, от които участникът трябва да избира. При правилен отговор образът на Левски кима одобрително от дисплея и се усмихва на позналия, а при неправилно избрана опция, става намръщен. Съдържанието, според румънския екип, има за цел да улесни посетителите при възприемането на историческите факти и процеси от разглеждания период. То може да бъде използвано и в образователните програми на двата музея.

В съдържанието на инсталацията има информация за още 42 персонажа от световната история, като Александър Велики, Влад Цепеш, Монтесума, Наполеон.

Създателите на иновативната дигитална платформа предвиждат да разработят вариант на своеобразната игра за смартфони, а също и за настолни компютри, така че да може да се използва от по-широка аудитория и най-вече в училище.

 

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!