Допълнителни трудови възнаграждения ще получат здравни специалисти

Актуално 28.07.2020 | 04:07ч.

Изпълняващият длъжността кмет на Община Русе Енчо Енчев и Сабина Минковска – началник отдел „Финансово-стопански“ на Община Русе имаха работна среща в Министерството на здравеопазването, поводът за която беше сключване на договор за допълнително финансиране.

Благодарение на активната позиция на Община Русе тя сключи договор за финансиране по проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“ за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.099-0001 „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, причинени от пандемични кризи“.

Така медицинските специалисти, работещи в здравни кабинети в детски градини и в училища, осъществилите активна работа на първа линия в условията на COVID-19 на влизащите в Република България на ГКПП, ще получат допълнителни трудови възнаграждения.

Общо 14 медицински сестри от здравни кабинети в детски градини и училища на територията на Община Русе ще получат възнаграждения в размер на 1000 лв. за периода 1 май – 30 юни 2020 г. заради изпълняване на служебни ангажименти на ГГКП „Дунав мост“ по време на извънредното положение в страната.

Министерството на здравеопазването се задължава да предоставя средствата за възнагражденията в размер на брутното допълнително възнаграждение и осигурителни вноски за сметка на работодателя, така че всяко от лицата да получи сумата от 1000 лв., съгласно националното законодателство.

С подписването на договора Министерството на здравеопазването се задължава да възстанови средствата, изплатени от Община Русе, включително средствата за месец март 2020 г.

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!