Фондация „Русе – град на свободния дух“ набира проекти предложения за 2024 година

    Стартира кампанията на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за приемане на проектни предложения за настоящата 2024 г. Фондацията ще продължи да подпомага активно лица с изявени дарби от община Русе, като същевременно ще работи активно за организирането и подкрепата на местни инициативи.

    Чрез фонд „Лицата на Русе“ фондацията подава ръка на талантливи русенци, изявяващи се в областта на културата, изкуството, образованието, науката, новите технологии и спорта, които достойно представят града ни у нас и пред света. Приемът на заявления за подпомагане е целогодишен и не е обвързан със срок. Кандидатурите се одобряват съобразно условията на правилата за подпомагане чрез дарение или грант и награждаване на лица с изявени дарби от община Русе и наличните средства във фонда.

    Чрез фонд „Местни инициативи“ фондацията ще продължи да подкрепя и организира мащабни иновативни събития.

   Преди формирането на програмата за 2024 г. екипът на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ ще направи проучване за нагласите и очакванията на широката общественост. В срок от 10 януари до 10 февруари е в ход кампанията за набиране на проектни идеи, които могат да бъдат в следните направления:

- мащабни и иновативни събития;

- култура и изкуство;

- масов спорт;

- образование, наука и нови технологии.

   Общинската фондация очаква предложения на хартиен носител в офиса на бул. „Генерал Скобелев“ 45 или на имейл rusefreespiritcity@gmail.com. Проектните предложения могат да бъдат разписани в свободна форма или чрез попълване на формуляр за искане за финансиране на местни инициативи, който може да бъде разгледан тук - http://free-spirit-city.eu/finansirane.

   Въпроси, свързани с настоящата кампания за набиране на проектни идеи, могат да бъдат задавани на имейл rusefreespiritcity@gmail.com. Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от членовете на Управителния съвет на фондацията, а на събеседване относно реализацията им ще бъдат поканени авторите на най-добрите от тях. Припомняме, че проектните идеи ще бъдат реализирани при осигурено финансиране.

Още от Култура

Още от Артисти

© 2019 Thesite All rights reserved!