Изложба „Национална сигурност“ в Университетската библиотека

Култура Книги Изложби 05.03.2020 | 08:03ч.

Университетската библиотека на Русенския университет представя в Читалня – Корпус 2 изложбата „Национална сигурност“ под егидата на ректора - чл. кор. проф. дтн Христо Белоев, като част от събитията, посветени на 75 годишнината на русенската Алма Матер.

Изложбата е свързана с премиерата на двутомника „История на българското военно разузнаване“ на проф. дин Йордан Баев, която ще се състои на 6 март (петък) 2020 г.

Инициативата е на Юридическия факултет на висшето училище. Подредени са над 50 нови заглавия по темата за националната сигурност, като на централно място са дарените 7 книги от генерал Тодор Бояджиев, мемоарите на полковника от резерва на военно разузнаване Петър Воденски – бивш посланик на страната ни в Турция, книгите на доц. д-р Милен Иванов, бивш зам.-ректор на Академията на МВР и преподавател в специлаността „Национална сигурност“ във факултет „Юридически“ на Русенския университет.

Още от Култура

Още от Изложби

© 2019 Thesite All rights reserved!