изложбата „Чудесата на природата: от семе до гора“

Днес, на 2 ноември, от 18.00 ч. в Екомузей с аквариум ще бъде открита изложбата „Чудесата на природата: от семе до гора“ на природозащитната организация WWF. Експозицията проследява, както процеса на зараждане на горите, така и пъстрия растителен и животински свят, който пазят. Изложбата съдържа важна информация за биоразнообразието по нашите географски ширини, както и любопитни детайли за залесяванията. Представени са четири типа гори, които са приоритетни за опазване в цяла Европа. Посетителите ще се запознаят и с най-съществените заплахи за тях, предизвикателствата пред тяхното съхраняване и възстановяване.

Русе е третата спирка от турнето на изложбата „Чудесата на природата: от семе до гора“ след София и Бургас. Може да бъде видяна в Екомузей с аквариум до 28 декември.

Горите са най-големите складове за въглероден диоксид след океаните и играят ключова роля за регулирането на климата на планетата. Освен това те осигуряват ресурсите, необходими за съществуването на живите организми – питейна вода, чист въздух и суровини за енергия. Също така горите са ценни природни екосистеми и дом на богато биологично разнообразие, което намира в тях храна и подходящи местообитания за създаване и отглеждане на потомство.

Още от Русе

Още от Днес

© 2019 Thesite All rights reserved!