Какво е полезно за знаем за карго застраховката.

Други 16.10.2023 | 09:10ч.

Карго застраховането съществува защото отговорността на превозвача е ограничена по обхват и размер от приложимата конвенция за съответния вид транспорт и не винаги може да покрие достатъчно превозни рискове и реалната стойност на товара.

Застраховката „Товари по време на превоз“, известна като карго застраховка, има за цел да покрие рисковете, на които е изложен товарът, осигурявайки изплащане на щети и липси на база фактурната или пазарната стойност на товара. Според обхвата си застрахователните покрития се разделят на основни и допълнителни, като основните са пълно, ограничено и минимално.

Значителна част от карго застраховките се сключват чрез застрахователни агенти и чрез застрахователни брокери. Могат да се издават еднократни и абонаментни полици. Важно е да се отбележи, че сключването на карго застраховка, както и всяка друга застраховка, се извършва само по изрично възлагане на страната със застрахователен интерес. Дали тази страна ще е продавачът или купувачът на стоката, зависи от условията на доставка по Инкотърмс.

Повече по темата може да прочетете в разширената статия на сайта на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД.

 

Автор: Борил Иванов

 

Още от Други

© 2019 Thesite All rights reserved!