Коносамент не е синоним на товарителница.

Русе РУСЕ АКТУАЛНО 28.09.2023 | 09:09ч.

Коносаментът и товарителницата са различни превозни документи, макар понякога
между тях да се поставя погрешно знак за равенство.
И двата документа потвърждават наличието на превозен договор и приемането на
товара за превоз от превозвача. Също, и двата документа ангажират отговорността на
превозвача да достави товара на получателя в първоначално описаното количество и
качество. Разликата се състои в това, че коносаментът има и стоково-разпоредителна
функция, докато товарителницата не притежава такава. Затова товарителницата не
дава възможности нито за смяна на собствеността по време на превоза, нито за
упражняване на контрол върху предаването на товара на получателя до извършване на
плащане.
За възможните рискове при неправилно подбран превозен документ може да
прочетете в разширената статия на сайта на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД.
Автор: Борил Иванов

Още от Русе

Още от РУСЕ АКТУАЛНО

© 2019 Thesite All rights reserved!