Креативен център Русе и МГ “Баба Тонка“ стартираха съвместна образователна инициатива

Актуално 03.11.2021 | 11:11ч.

Креативен център Русе постави начало на съвместната си работа с училищата от Община Русе, стартирайки онлайн първото си съвместно пилотно обучение с ученици от МГ “Баба Тонка“. Целта на обучението е да запознаят учениците от 12 клас на гимназията с различните възможности за развитие в сферата на гейм индустрията, да придобият умения за работа с основните видовете софтуер, както и да получат полезна за развитието им в тази сфера информация.  Съвместните уроци ще продължат през целият месец ноември. Желанието на екипа и на учениците е ако позволи епидемичната обстановка тези часове да се провеждат присъствено в залата на Креативния център при спазване на противоепидемичните мерки.  Това обучение си поставя за цел да подпомогне учениците в тяхната бъдеща кариерна ориентация след завършване на гимназиалния курс на обучение. Благодарение на получената информация те биха могли да се насочат към някоя от гейм академиите в София и навлизайки в една от най-бързо развиващите се индустрии в света да получат една перспективна и доходоносна професия.

Креативен център Русе си поставя за цел да мотивира тези кадри след завършване на обучението си да се върнат в Русе, за да дадат тласък и да поставят града на картата като атрактивна дестинация за развитие на креативните индустрии.

 Целта на тясното сътрудничеството с образователните институции в града ни е подпомагане и разширяване на обучителния процес в училищата, посредством прилагането на най-новите технологии и иновативни методи в обучението на младите хора.

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!