Лятно ателие в Галерията със СОУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ"

Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” стартира СОУ за Европейски езици „Константин-Кирил Философ” и Художествена Галерия - Русе. Лятното ателие в Галерията предоставя на учениците възможността да се запознаят с творбите на майсторите на живописта от постоянните и временни експозиции, да изучават различни изобразителни техники на изящното и приложното изкуство под ръководството на уредника в ХГ – Русе Красимира Кирилова. Децата ще подготвят две представителни изяви, първата от които ще бъде в СОУЕЕ на 13 юни 2014 г., а втората – изложба в залите на Галерията на 27 юни 2014 г. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от европейския социален фонд на ЕС (Проект BG051PO001-4.2.05)

thesitethesiteruse

Още от Забавления

© 2019 Thesite All rights reserved!