На 17 ноември 2023 година, петък, от 18:00 часа д.б.н. Петър Берон ще бъде гост на Регионален исторически музей – Русе.

В Екомузей с аквариум той ще представи
своите най-нови книги "Хималаите отблизо" от поредицата "С Петър Берон по света" и
„Панорама на българската зоология”.
Книгата "Хималаите отблизо" разказва за три експедиции на автора във
Високите Хималаи. Книгата описва многобройните трудности, през които преминава
Петър Берон – от пиявиците на дъждовния сезон до проблемите на безпаричието.
Въпреки всички пречки той се справя и донася в България първите обширни колекции
от хималайски животни, включително много нови видове.
“Панорама на българската зоология” проследява развитието на българската
зоология в областите таксономия, систематика, фаунистика, зоогеография и екология.
България е страна с огромно биологично разнообразие. Познати са около 30 хиляди
вида животни, а се очаква да се открият поне още толкова.
Представена е информация и за историята на българската зоология от 1776 г. до днес.
Отбелязан е приносът на първите учители, отдали много доброволен труд след
Освобождението за събирането на първите колекции и създаването на първите музейни
сбирки.
Проследено е развитието на научните институции, музеите, научните издания и
експедиции в България и по света, както и приносите на българските зоолози за
изучаването на световната фауна.
Всички книги от поредицата "С Петър Берон по света" посетителите могат да
закупят с отстъпка в деня на представянето, както и да получат автограф.
Петър Берон завършва Биолого-геолого-географския факултет на СУ "Св.
Климент Охридски" и започва работа като биолог в Института по зоология към БАН.
Специализира биоспелеология във Франция и паразитология в Прага. От 1969 г. до
1978 г. е научен сътрудник в Института по зоология към БАН. Става доктор на
биологическите науки през 1975. През 1978 г. става старши научен сътрудник в същия
институт и завеждащ секция "Зоология" в Националния природонаучен музей при БАН.
Ръководител и участник в много експедиции и самостоятелни пътувания в повече от 80
страни в Европа, Азия, Африка, Северна и Южна Америка, Нова Гвинея и др. От 1993
до 2005 г. е директор на Националния природонаучен музей към БАН. Преподавал е
зоогеография в Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и акарология в
Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".
Изследванията на д.б.н. Петър Берон са най-често насочени към пещерната
фауна, фауната (предимно акари) на високите планини в света, към прилепите и
техните ектопаразити, към историята на зоологията. Професор емеритус на НПМ-БАН
от 2018. Автор е на голям брой научни, научнопоулярни и публицистични трудове.

Още от Русе

Още от Предстоящи събития

© 2019 Thesite All rights reserved!