Най-новият STEM център в АГ „Гео Милев“ с фокус върху екоиновациите

Актуално 19.04.2022 | 01:04ч.

Качествено образование, фокусирано върху развиване на знания, умения и компетентности, позволяващи  пълноценна личностна и професионална реализация. Това са целите, заложени в представения днес в Английската езикова гимназия „Гео Милев“ STEM център за екоиновации.

Базата на STEM центъра е разположена на площ от 500 кв.м. на третия етаж в сградата на гимназията, като в него функционират 4 съвременни изследователски звена: „Природа и здраве“, „Технологии и инженеринг“, „Информационни технологии и комуникации“ и „Устойчиво развитие“ с обособени учебни пространства. По думите на директора на учебното заведение Маргарита Янакиева-Йорданова той осигурява „различна“ образователна среда, отразяваща концепцията за учене чрез преживяване, откривателство и експерименти, и обезпечава провеждане на самостоятелно проучване, екипна работа по проекти, презентации и „хранилище“ за съхранение на материали.

Опазването на чистотата на въздуха и водите е едно от основните направления, по които ще се работи в центъра, като водещите теми и разработки ще са свързани и с възобновяемите източници на енергия и развитието на технологии, процеси и бизнес модели, които използват ресурсите по ефективен и природосъобразен начин.

Основни партньори в развиването на материалната и дигиталната база на иновативната образователна среда са Община Русе, „Астра Биоплант“ ЕООД и Русенският университет „Ангел Кънчев“, като проектът е на обща стойност 386 909 лв.

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!