Нова възможност за свързване с чужди компании предлага платформата e-Business Pages Platform на българския бизнес

ПОКАНА ЗА БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ Платфирмата e-Business Pages Platform кани за регистрация 1000 дружества, бизнес сдружения, клъстери, организации за подпомагане и др.от петте държави: България, Гърция, Кипър, бившата югославска република Македония и Албания. Малки и средни предприятия от секторите производство, износ, земеделие, туризъм, услуги, информационни технологии и др. имат възможността да запишат своите профили, продукти и услуги и да публикуват оферти и заявки за сътрудничество с партньори от региона. Вашата регистрация можете да направите тук: http://bmbpages.net/ ЗА ПРОЕКТА Проектът „BalkanMed E-Business Pages“се изпълнява в периода август 2017 – юли 2019. Трите видими и осезаеми резултата от проекта, съвместно разработен и изпълнен от партньорите, са: Една платформа BalkanMedE-Businesspages, която осигурява информация за сдружения и клъстери на малки и средни предприятия, занимаващи се с износ в района на Балканите и Средиземноморието. Четири инструмента, които дават информация и практически съвети, в помощ на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Ще бъдет организирани пет семинара с представители на бизнеса, по един във всяка партнорска държава. ЗА ПРОЕКТА Проектът „BalkanMedE-BusinessPages“ се изпълнява в периода август 2017 – юли 2019. Трите видими и осезаеми резултата от проекта, съвместно разработен и изпълнен от партньорите, са: Една платформа BalkanMedE-Businesspages, която осигурява информация за сдружения и клъстери на малки и средни предприятия, занимаващи се с износ в района на Балканите и Средиземноморието. Четири инструмента, които дават информация и практически съвети, в помощ на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Ще бъдет организирани пет семинара с представители на бизнеса, по един във всяка партньорска държава.

Още от Актуално

Още от Предстоящи събития

© 2019 Thesite All rights reserved!