Ново обучение в областта на виртуалната и добавена реалност

Актуално 21.06.2022 | 10:06ч.

Проектът „Учи и работи лесно във виртуална и добавена реалност“, финансиран по програма Еразъм + с водещ партньор Агенция за развитие на човешките реаурси, събра за първи път след края на пандемията от Ковид-19 партньорите си от България, Кипър, Латвия, Словения и Испания на присъствена работна среща на екипа на проекта. Тя се проведе на 14 юни, в Алмерия, Испания, където експерти, изследователи, практици от неправителствени и бизнес организации, членове на консорциума на проекта „VRAR“ – Learn and work easy in Virtual and Augmented Reality обсъждаха изработването на проектните резултати, които ще служат за ориентация на желаещи да стартират своята кариера като самонаети, служители или предприемачи в областта на виртуална и добавена реалност.  
Усилията на екипа на проекта са насочени към разработване на инструментариум, сценарии за приложение и основа за отворени онлайн курсове за обучение, които да улеснят навлизането на VR/AR като професионална категория на пазара на труда. 
Проектът VRAR цели да запознае търсещите работа с възможностите, които предлагат виртуалната и добавена реалност, както и да очертае пътят за лесно навлизане на начинаещи в тази сфера на дейност.  В момента в разработка са проектните резултати, които ще бъдат представени в рамките на уебинари в страните по проекта и един международен, включващ участници от всички държави през месец октомври. 

 

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!