ОбДЦКИ – Русе кани участници за шестнадесетото издание на националния фолклорен конкурс „Дунавски славеи“

ОБЩИНА РУСЕ

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

СТАТУТ

НА XVI НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

„ДУНАВСКИ СЛАВЕИ“ РУСЕ 9-10 МАРТ 2024 г.

ЦЕЛ: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР И ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА

РЕГЛАМЕНТ

РАЗДЕЛ І

НАРОДНО ПЕЕНЕ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЪЗРАСТОВИТЕ ГРУПИ НЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО КАТЕГОРИИ!

¬ – ПЪРВА ГРУПА – ДО 4 КЛАС, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

– ВТОРА ГРУПА – ОТ 5 ДО 7 КЛАС, ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ

-ТРЕТА ГРУПА – ОТ 8 ДО 12 КЛАС, ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ДО НАВЪРШВАНЕ НА 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ КЪМ ДАТАТА НА КОНКУРСА /ДАТАТА НА НАГРАЖДАВАНЕ/

– ЧЕТВЪРТА ГРУПА – ОТ 18 ДО 20 ГОДИНИ

1. ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ДВЕ НАРОДНИ ПЕСНИ ПО ДВА КУПЛЕТА ОТ ВСЯКА С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 5 МИНУТИ.

2. ЗА ВТОРА И ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕДНАТА ОТ ПЕСНИТЕ ДА Е БЕЗМЕНЗУРНА /1 КУПЛЕТ/.

3. СЪПРОВОДЪТ Е ПОЖЕЛАНИЕ ОТ ОРКЕСТЪР ДО 5 ЧОВЕКА, МОЖЕ И СЪПРОВОД НА АКОРДЕОН И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ. ДОПУСКА СЕ И СИНБЕК – ДО 2 КУПЛЕТА.

РАЗДЕЛ ІІ

ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЪЗРАСТОВИТЕ ГРУПИ НЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО КАТЕГОРИИ!!

ВЪЗРАСТОВИТЕ ГРУПИ СА КАКТО В РАЗДЕЛ – 1 НАР.ПЕЕНЕ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ!

1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ТРАДИЦИОННИ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ: КАВАЛ, ГАЙДА, ГЪДУЛКА, ТАМБУРА – С ДВЕ ПИЕСИ.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ ИМАТ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА АКОРДЕОН. ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ДВЕ ФОЛКЛОРНИ ПИЕСИ.

3. ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ДВЕ ПИЕСИ ДО 5 МИНУТИ.

4. УЧАСТНИЦИТЕ СЕ ЯВЯВАТ САМОСТОЯТЕЛНО БЕЗ СЪПРОВОД.

5. ЗА ВТОРА И ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЕДНАТА ПИЕСА ДА Е БЕЗМЕНЗУРНА

РАЗДЕЛ ІІІ

КАМЕРНИ ВОКАЛНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ

УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЪЗРАСТОВИТЕ ГРУПИ СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО КАТЕГОРИИ – ЛЮБИТЕЛИ, ПАРАЛЕЛКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФОЛКЛОР, МУЗИКАЛНИ УЧИЛИЩА.

В ДВЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ:

– ПЪРВА ГРУПА – ОТ 10 ДО 14 ГОДИНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО

– ВТОРА ГРУПА – ОТ 15 ДО 19 ГОДИНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО

КАМЕРНИ ВОКАЛНИ ГРУПИ

КАМЕРНИТЕ ВОКАЛНИ ГРУПИ ВКЛЮЧВАТ: ДУЕТИ, ТРИА, КВАРТЕТИ, КВИНТЕТИ И СЕКСТЕТИ.

1. РАЗРЕШЕН Е СЪПРОВОД НА ОРКЕСТЪР ИЛИ СИНБЕК.

2. ИЗПЪЛНЕНИЯТА МОЖЕ И ДА СА АКАПЕЛНИ.

3. УЧАСТНИЦИТЕ В ТРИТЕ КАТЕГОРИИ ИЗПЪЛНЯВАТ ДВЕ ПЕСНИ – ОБРАБОТКА И/ИЛИ АВТОРСКА С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ 6 МИНУТИ. ЕДНОГЛАСНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НЕ СЕ ДОПУСКАТ.

КАМЕРНИ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ

КАМЕРНИТЕ ИНСТРУМЕНТАЛНИ ГРУПИ ВКЛЮЧВАТ ДО 7 ЧОВЕКА:

– СМЕСЕНИ

1. УЧАСТНИЦИТЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ДВЕ ПИЕСИ – ОБРАБОТКА И/ИЛИ АВТОРСКА С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИНУТИ.

2. НЕ СЕ ДОПУСКАТ КЛАСИЧЕСКИ И СЪВРЕМЕННИ ИНСТРУМЕНТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ВИОЛОНЧЕЛО И КОНТРАБАС

РАЗДЕЛ ІV

ХОРОВИ СЪСТАВИ, ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ

ВЪЗРАСТОВО ОГРАНИЧЕНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ – ДО 20 ГОДИНИ.

УЧАСТНИЦИТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО КАТЕГОРИИ – ЛЮБИТЕЛИ, ПАРАЛЕЛКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФОЛКЛОР, МУЗИКАЛНИ УЧИЛИЩА.

ХОРОВИ СЪСТАВИ

1. МИНИМАЛЕН БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 8 ЧОВЕКА. ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ДВЕ НАРОДНИ ПЕСНИ АВТОРСКА И/ИЛИ ОБРАБОТКА С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИНУТИ.

2. ЕДНОГЛАСНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ СЕ ДОПУСКАТ. ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ АКАПЕЛНИ МНОГОГЛАСНИ ПЕСНИ, ЧИИТО АВТОРИ ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ.

ОРКЕСТРИ

1. МИНИМАЛЕН БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ – 8 ЧОВЕКА.

2. ИЗПЪЛНЯВАТ СЕ ДВЕ ПИЕСИ ЖАНРОВО РАЗЛИЧНИ С ОБЩО ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИН.

3. ПИЕСИТЕ СА АВТОРСКА И/ИЛИ ОБРАБОТКА, ЧИИТО АВТОРИ ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ.

4. ОРКЕСТРИТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ НА ДВА ВИДА:

А) ЕДНОРОДНИ

Б) СМЕСЕНИ

5. НЕ СЕ ДОПУСКАТ СЪВРЕМЕННИ И КЛАСИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА КОНТРАБАС И ВИОЛОНЧЕЛО

АНСАМБЛИ – ХОР И ОРКЕСТЪР

УЧАСТНИЦИТЕ СЕ РАЗДЕЛЯТ ПО КАТЕГОРИИ – ЛЮБИТЕЛИ, ПАРАЛЕЛКИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ФОЛКЛОР, МУЗИКАЛНИ УЧИЛИЩА.

ДОПУСКАТ СЕ ЕДНОГЛАСНИ, ДВУГЛАСНИ И МНОГОГЛАСНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ НА ДВЕ ПЕСНИ / АВТОРСКИ ИЛИ ОБРАБОТКИ / С ВРЕМЕТРАЕНЕ ДО 6 МИНУТИ СЪС СЪПРОВОД НА ЕДИН ИНСТРУМЕНТ ИЛИ ОРКЕСТЪР.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. 16-ТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНКУРСА Е ВКЛЮЧЕНО В ПРОГРАМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ.

КЛАСИРАНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ /НАРОДНО ПЕЕНЕ ИЛИ ИНСТРУМЕНТАЛИСТ/ НА ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА / 5-7 КЛАС / ПОЛУЧАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ЦЕЛЕВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА УЧАСТИЕ В МАЙСТОРСКИ КЛАС ИЛИ КУРС ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ.

2. КЛАСИРАНИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ УЧАСТНИЦИ НА ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО ДО НАВЪРШВАНЕ НА 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ВЪВ ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА /8 – 12 КЛ./ ИМАТ ПРАВО НА ЕДНОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА НА НАРЕДБАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ.

3. ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ВЪЗРАСТОВАТА ГРУПА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ ВЪВ КОЙ КЛАС Е УЧАСТНИКА КЪМ ДАТАТА НА КОНКУРСА. / АКО ЕВЕНТУАЛНО СЕ НАЛОЖИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА ПРЕЗ ЛЯТОТО ПОРАДИ ДАДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА СЕ ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ ЗАВЪРШЕНИЯ КЛАС ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА!/

4. ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ СТАВА ПО ТОЧКОВАТА СИСТЕМА – ДО 10 ТОЧКИ.

5. ВЪВ ВСЕКИ РАЗДЕЛ И ВЪЗРАСТОВА ГРУПА СЕ ДАВАТ САМО ПО ЕДНА ПЪРВА, ВТОРА И ТРЕТА НАГРАДА, БЕЗ НАГРАДИТЕ ДА СЕ ДУБЛИРАТ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА.

6. УЧАСТНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ РАЗДЕЛ / НАРОДНО ПЕЕНЕ – ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ / И ВТОРИ РАЗДЕЛ / ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ-ИНДВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ/ В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ДО 10 ГОДИНИ, СЕ НАГРАЖДАВАТ С ДИПЛОМ „ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ” И „МНОГО ДОБРО ПРЕДСТАВЯНЕ”

7. УЧАСТНИЦИТЕ В ПЪРВИ, ВТОРИ, ТРЕТИ РАЗДЕЛ СЕ ОЦЕНЯВАТ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ. В ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ /ХОРОВИ СЪСТАВИ, ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ/ НЯМА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ.

8. КЛАСИРАНЕТО ВЪВ ВТОРИ РАЗДЕЛ /ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ/ Е ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И ПО ВИДОВЕ ИНСТРУМЕНТИ.

9. ПООЩРИТЕЛНИТЕ НАГРАДИ СА ПО ПРЕЦЕНКА НА ЖУРИТО.

10. ЖУРИТО ЩЕ ПРИСЪДИ НАГРАДА ЗА НАЙ-МАЛЪК ИЗПЪЛНИТЕЛ.

11. ПРАВО НА ЖУРИТО И ОРГАНИЗАТОРИТЕ Е ДА ОПРЕДЕЛЯТ И ПРЕЦЕНЯТ, КОИ НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ, С КОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ КОНКУРСНИЯ РЕПЕРТОАР ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ГАЛА-КОНЦЕРТА.

12. ЗА ГАЛА-КОНЦЕРТА УЧАСТНИК, ГРУПА, ХОР ИЛИ ОРКЕСТЪР ИЗПЪЛНЯВАТ САМО ЕДНА БЪРЗА ПЕСЕН / ПИЕСА.

13. ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЩЕ БЪДАТ БЛАГОДАРНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ЗА ТОЧНО ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ РЕГЛАМЕНТА НА КОНКУРСА, КАТО ПРЕВИШИЛИТЕ ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧАСТИЕ ЩЕ БЪДАТ ДЕКЛАСИРАНИ.

14. В ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ВПИСВАТ ИМЕНАТА НА КОМПОЗИТОРИТЕ НА ПИЕСИТЕ (ОБРАБОТКИТЕ).

15. В ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ ТРЯБВА ДА ИМА ПОСОЧЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН НА РЪКОВОДИТЕЛЯ /ПРИДРУЖИТЕЛЯ/ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА.

16. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 5.02.2024 г. НА АДРЕС ИЛИ ИМЕЙЛ:

7005 ГРАД РУСЕ

Ж.К. “ЗДРАВЕЦ”

УЛ. “ОКОЛЧИЦА” № 9

ДИРЕКТОР /ЗА ШЕСТНАДЕСЕТИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС/

e – mail: obdcki1@abv.bg;

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ: 082/ 84 54 71

0878 822360– СВЕТЛАНА НЕДКОВА

17. ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА ИЗГОТВЯТ ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, С КОЙТО ВСИЧКИ ЩЕ БЪДАТ ЗАПОЗНАТИ ДО 1.03.2024 Г.

18. НОЩУВКИТЕ И ПЪТНИТЕ РАЗХОДИ СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИЦИТЕ. ПРИ ЖЕЛАНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ОРГАНИЗАТОРИТЕ ОСИГУРЯВАТ МЯСТО ЗА НОЩУВАНЕ В ХОТЕЛ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ. ЗАЯВКИ ЗА НОЩУВКИ СЕ ПРИЕМАТ ДО 5.02.2024 г., КАТО ПОСОЧИТЕ ОБЩИЯ БРОЙ НА НОЩУВАЩИТЕ (КОЛКО МЪЖЕ И ЖЕНИ).

19. УЧАСТНИЦИТЕ НЕ ЗАПЛАЩАТ ТАКСИ ЗА ЯВЯВАНЕ В КОНКУРСА.

20. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „САВА ОГНЯНОВ“ / ДОХОДНО ЗДАНИЕ /

21. УЧАСТНИЦИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЯВАНИ ОТ КОМПЕТЕНТНО ЖУРИ С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПРОФ. АКАД. МИЛЧО ВАСИЛЕВ ОТ АМТИИ, ГРАД ПЛОВДИВ И САШКА ЧЕНКОВА – ПРЕПОДАВАТЕЛ ПО НАРОДНО ПЕЕНЕ В НУФИ „ФИЛИП КУТЕВ”, ГР. КОТЕЛ. ГОСТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ И ЧЛЕН НА ЖУРИ НАРОДНАТА ПЕВИЦА ПЕТЯ ПАНЕВА.

22. ВЪВ ВРЪЗКА С ПАНДЕМИЯТА COVID–19 И НЕПРЕДВИДЕНО СЪЗДАДЕНИ С НЕЯ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ОРГАНИЗИТОРИТЕ ИМАТ ПРАВО ДА ОТМЕНЯТ КОНКУРСА ИЛИ ДА СМЕНЯТ ДАТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО МУ, КАТО ЗА ТОВА УВЕДОМЯТ УЧАСТНИЦИТЕ МИНИМУМ 7 /СЕДЕМ/ ДНИ ПРЕДИ ОБЯВЕНИТЕ ДАТИ 09 И 10 МАРТ 2024 г.

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

В 16-ти НФК „ДУНАВСКИ СЛАВЕИ”

9-10 МАРТ 2024 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА И ИЗКУСТВО – РУСЕ

1. ……………………………………………………………………………………………..

Име на инд. изпълнител, дует, трио, квартет, квинтет, секстет, народен хор и оркестър

2. ……………………………………………………………………………………………..

Институция: ОДК, ЦРД, училище, читалище

3. ……………………………………………………………………………………………..

Град /Село телефон на ръководител/придружител!!!

4. Раздел: …………………………………………………………………………………….

5. Категория: ……………………………………………………………..

6. Възрастова група ……………………………….

!!! Навършени години за индивидуалните изпълнители……………..

7. Репертоар, времетраене и име на композитора:

7.1. ……………………………………………………………………………………..

7.2. ……………………………………………………………………………………..

8. ……………………………………………………………………………………………..

Худ. ръководител, диригент или вокален педагог

9. Моля, посочете до 5.02.2024 г. дали ще желаете нощувки, на кои дати и за колко човека / жени … мъже…/

Забележка: Организаторите си запазват правото да изготвят график за явяване на участниците, с който всички ще бъдат запознати до 1.03.2023 г.

Заявил: ………………..

/ подпис /

Източник: rousse.info

Още от Концерти

Още от Предстоящи събития

© 2019 Thesite All rights reserved!