Общински детски център за култура и изкуство обяви петия национален ученически конкурс за детска рисунка и илюстрация „Светът е цветен за всички детски очи“ Русе – 2024

Общински детски център за култура и изкуство обяви петия национален ученически конкурс за детска рисунка и илюстрация „Светът е цветен за всички детски очи“ Русе – 2024. Конкурсът е посветен на 1 юни – Международен ден на детето.

Конкурсът се обявява в ДВА раздела:

І. Раздел – РИСУНКА

ІІ. РАЗДЕЛ – ИЛЮСТРАЦИЯ

1. Участниците ще бъдат разпределени в четири възрастови групи:

І гр. – до 6 години

ІІ гр. – от 7 до 10 години

ІІІ гр. – от 11 до 14 години

ІV гр. – от 15 до 18 години

2. Колективно участие

Право на участие имат ученически екипи от различни възрасти, които представят колективно създадени творби

Общи условия в двата раздела:

През 2024 г. се навършват годишнини на детски и юношески автори както следва:

– 125 г. от рождението на Ерих Кестнер

– 90 г. от рождението на Христо Фотев

– 105 г. от рождението на Николай Хайтов

– 95 г. от рождението на Йордан Радичков

– 115 г. от рождението Никола Вапцаров

– 75 г. от смъртта на Елин Пелин

Прочетете и илюстрирайте любима част от произведение /по избор/на посочените автори, които са ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ т. е. очакваме илюстрации, вдъхновени и от други ваши любими писатели.

1. Рисунките и илюстрациите могат да бъдат изпълнени с различни материали и техники във формат, който да не надвишава 50/70 см.

2. Всеки художник може да участва с по 2 творби във всеки раздел.

3. На гърба на всяка творба трябва да има следните данни:

ИМЕ:

ФАМИЛИЯ:

ВЪЗРАСТ:

ЗАГЛАВИЕ НА РИСУНКАТА:

ТЕХНИКА:

РАЗДЕЛ ЗА УЧАСТИЕ:

АДРЕС:

УЧИЛИЩЕ ИЛИ ШКОЛА КЪМ ИНСТИТУЦИЯ:

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА /на преподавател или родител/:

ПРЕПОДАВАТЕЛ/РЪКОВОДИТЕЛ:

КОЙ АВТОР И ПРОИЗВЕДЕНИЕ СА ВДЪХНОВИЛИ ХУДОЖНИКА / за Раздел „Илюстрация“/:

ПОПЪЛНЕНА СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата…………………………………………………..,

преподавател/родител адрес:………………………………………………,

тел. ..……………………………….съм запознат/а, че :

1. Подадената информацията за участвалите деца/участвалото дете ще бъде използвана за целите на конкурса

2. Участващите творби остават собственост на организаторите и могат да бъдат използвани за публикации в медиите, издаване на каталози, алманаси и др.

Дата ……………… Декларатор …………………………

/……………………………/

Краен срок за изпращане – 17 май/петък/ 2024 г. на адрес:

7005 гр. Русе

Ж. к. „Здравец“, Ул. „Околчица“ № 9

Общински детски център за култура и изкуство

/за конкурса ”Светът е цветен за всички детски очи”/

Компетентно жури ще оцени творбите, а резултатите от награждаването ще бъдат обявени в навечерието на 1 юни 2024г. на страницата ни във Фейсбук: Обдцки Русе, както и на сайта на Община Русе. Най –добрите ще получат грамоти и предметни награди.

За допълнителна информация – на телефони:

082/845471 – Юлия Енчева /Директор/

082/845734 – Камелия Монева /Експерт/

Източник: РусеИнфо

Още от Русе

Още от Предстоящи събития

© 2019 Thesite All rights reserved!