„Оргахим“ временно ще събира производствени отпадъчни води

Други 14.06.2019 | 02:06ч.
„Оргахим“ временно ще преустанови заустване на производствени отпадъчни води в градска канализационна мрежа по бул. „3-ти март“ в гр. Русе, която се влива в река Русенски Лом. Това става по предписание на Регионалната коинспекция, дадено при извършени проверки след постъпили сигнали за оцветени води в участъка под Сарайския мост. Към момента отпадъчните производствени води са се подлагали на частично пречистване, тъй като предстоят довършителни дейности по въвеждане в експлоатация на новоизградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Събраните води се отвеждат в локалната пречиствателна станция, собственост на „Оргахим Резинс“, разположена на същата площадка, съгласно слючен договор между дружествата. Технологията на тази пречиствателна станция включва единствено процеси на утаяване. До въвеждане в редовна експлоатация на новоизградената пречиствателна станция, „Оргахим“ ще събира временно производствените отпадъчни води в подходящи съдове, които последващо ще третира.

Още от Други

© 2019 Thesite All rights reserved!