Отлично представяне на ученици от МГ „Баба Тонка“ в националния кръг на европейската олимпиада по статистика

Европейската олимпиада по статистика (ЕОС) се организира от Евростат и част от държавите – членки на ЕС, с цел да се повиши статистическата култура на учениците и учителите.

Инициативата е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек.

ЕОС се състои от два кръга: национален и европейски. Финалистите от националния кръг във всяка държава могат да участват в европейския кръг. Националният кръг се провежда на български език, а европейският – на английски език.

Националният кръг за 2022/2023 учебна година се проведе от 4 януари до 28 февруари 2023 г. и включва два етапа.

В първия етап отборите попълват онлайн на три теста:

• Тест 1: Основни познания по статистика – разбиране на статистически понятия, интерпретация на графики, елементарни изчисления на вероятности и други.

• Тест 2: Използване на официалните източници на статистически данни (сайтове на НСИ и други официални статистически организации).

• Тест 3: Интерпретиране на статистически текст. Целта е да се отговори на въпроси за информация в актуална публикацияна Евростат.

Във втория етап отборите изготвят анализ на статистически данни по дадена статистическа тема. При своята работа участниците използват само подготвената за олимпиадата база със статистически данни (публикувана на сайта на ЕОС непосредствено преди началото на втория етап). В анализа си участниците трябва да покажат знания и умения относно правилното разбиране, интерпретиране и представяне на данните.

Класирането на отборите се извършва въз основа на резултатите, по следната формула:

Крайна оценка = 0.25 х Резултат от I етап + 0.75 х Резултат от II етап.

От МГ „Баба Тонка“ в Националния кръг на Европейската олимпиада по статистика участваха три отбора в категория А(X-XII клас). В тази категория се състезаваха 208 екипи от цялата страна, 11 от които са ученици от 3 училища в Русе. Отборите на МГ се представиха отлично на първия етап и бяха допуснати до втория етап.

• Отбор KISTAT – Иво Тодоров от 11.в клас и Константин Георгиев от12.а клас – краен резултат 92,18 точки от максимум 100

• Отбор ВЪРТОП – Александра Вълчанова и Емилия Великова от 11.в клас – краен резултат 82,53 точки

• Отбор ZUKI – Виктория Георгиева и Зютие Съткъ от 11.в клас

Ментор на отборите е Силвия Йорданова, старши учител по информатика и ИТ.

ИЗТОЧНИК:РУСЕ ИНФО

Още от Русе

Още от Последни публикации

© 2019 Thesite All rights reserved!