Партньорска среща в Братислава по проект DANUrB

Първата година от изпълнението на проект DANUrB ( Дунавски градски бранд) , съфинансиран от ЕС приключи. Агенция за Развитие на Човешките Ресурси, взе участие по този повод, в   Партньорската среща и уъркшоп в Братислава от 01-03 Март 2018. На срещатасе  обобщиха постигнатите резултати и се определиха последващи дейности и процедури по проекта. Домакин на срещата бе  Факултет по Архитектура към Словашкия Технически Университет. На срещата присъства представител на Съвместния секретариат, който пожела успех в бъдещата работа по проекта и изрази готовността си да отговаря на всички възникващи въпроси и проблеми, относно изпълнението. След приветствените речи на водещия партньор Балинт Кадар и Декана на Факултета Любица Виткова, всички участници бяха поздравени от Симона Ене от Съвместния секретариат (JS) по Транснационална програма Дунав. Тя пожела успех в бъдещата работа по проекта и изрази готовността си да отговаря на всички възникващи въпроси и проблеми, относно изпълнението. Първият ден от срещата  премина в преглед и обобщение на постигнатите резултати по общо седем работни пакета. Беше представена комуникационната програма, свързана с всички проектни дейности. Партньорите по проекта са организирали общо 240 вътрешно координационни срещи, 49 срещи с асоциирани партньори (ASPs), участвали са в 47 дискусии със заинтересовани лица, присъствали са на 33 международни конференции ( Китай, Португалия, Гърция, Швейцария, Унгария, Сърбия, Словакия, Австрия и др) и са изготвили 14 научни статии и още толкова изследователски доклада. В следствие на  ефективно сътрудничество и координация е отбелязан сериозен напредък в  събиране на база данни за Наследство и заинтересовани лица, Книга DANUrB, студентски каталози, GIS база данни и изложби от пътувания. Стратегията по DANUrB предстои да бъде формулирана и изготвена с участието на всички партньори по проекта. Представители на Pocket Guide представиха презентация относно DANUrB обиколки., много интересна част от която са реализираните дейности, изложби, съвместни участия в микро лаборатории, свързани с р. Дунав като “The expanded garden” or the “Photovoice project”. След всички презентации Симона Ене ( Съвместният секретариат) изрази своята удовлетвореност от напредъка на проекта като го описа като много добре и ефективно управляван. Тя предложи участие на представители на DANUrB по време на Годишния Форум на Стратегия на ЕС за Дунавски регион, който ще се проведе 17-18 октомври в София и ще се занимава с методологии за стратегии и събития, свързани с р. Дунав. Първият ден завърши с представяне от водещия партньор на структурата на предстоящите събития в Илок, Бачка Паланка и Нови Сад ( 6-9 май 2018), Русе/Гюргево и Видин/ Калафат през септември 2018, пътуване до делтата на Дунав през май 2019 и финалната конференция в Стурово/ Естергом на 29 юни 2019. Вторият ден от срещата стартира с дискусии относно един от финалните продукти по проекта- Книга за неизследвани културни наследства в общностите по поречието на р. Дунав. Партньорите се разделиха на  работни групи според разделите от съдържанието на книгата и обсъдиха съвместното сътрудничество при изготвяне на материалите. Резултатите от студентските  уъркшопи за пилотните градове Стурово/ Комарно/Голубак/ Нови сад и работата на студентските от ВМЕ ще бъдат представени в три каталога. Също така беше представен примерен графичен дизайн на книгата и каталозите. След тази част екипът на ТУ Виена, които разработиха шаблон и инструкции за работа в GIS, представи прогреса по отношение въвеждането на данни.   По време на срещата, във фоайето на Факултета, бяха изложени, работните документи изготвени за заинтересовани лица и  обекти на културно наследство, които способстват за разбиране на значението на различни видове наследство по поречието на р.Дунав. Беше взето решение да се съсредоточи вниманието върху универсални ценности или автентичност, които попадат в матрицата на DANUrB- тема, мащаб и на последно място такива които биха допринесли за засилване участието на местното население, за да се подобри качеството на живот и да се даде публичност на местната идентичност. В края на третия период от изпълнението на проекта всички информационни листове ще бъдат прехвърлени в GIS и някои подбрани текстове ще бъдат интегрирани в приложение Pocket Guide, което ще формира  тематичните DANUrB обиколки. Някои вдъхновяващи примери и препоръки по отношение на този инструмент бяха представени от разработчиците. Последната презентация беше посветена на стратегията на DANUrB, която трябва да бъде полезна за всички заинтересовани лица, не само за партньорите по проекта. Стратегията на DANUrB е документ за съвместно използване на знанието и  представлява пакет с инструменти за заинтересовани лица, които осъществяват стратегически дейности, основани на база културното наследство. Съобразно времевата си рамка и цели представлява сътрудничество и носи духа на DANUrB. От гледна точка на управлението на проекта, много важна част от тази работна среща беше събранието на Наблюдаващия комитет, по време на което повече от 20 ръководители на работни пакети и проектни мениджъри се събраха да обсъдят напредъка по проекта. В последния трети ден от партньорската среща в Братислава продължи с две екскурзии. Първата отведе групата до Словашката Национална Галерия. Изпълнителният директор Г-жа Александра Куса представи действащите планове на галерията, както и комуникационната стратегия, по отношение на организиране на събития и дейности. Нейната реч бе последвана от презентация на г-н Проф. Павол Паняк, един от авторите на проекта за реконструкция на галерията. Той представи на участниците бъдещия изглед на сградите, функционалностите и новата връзка към пешеходната зона на стария град и до р. Дунав. След обяда всички участници се придвижиха до Danubiana | Meulensteen Art Museum Bratislava, намиращ се непосредствено на речния бряг. Тази екскурзия беше посветена на съвременното изкуство и даде успешен завършек на партньорската среща.  

Още от Други

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!