Пътеводител, албум и филми ще бъдат изготвени в рамките на проект за промотиране на региона Русе - Гюргево

На 14 ноември в конферентната зала на хотел Космопилитън  Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Русе представи нов проект “Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе, TourDev Giurgiu-Ruse”, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България, с продължителност 14 месеца /8.09.2018 – 7.11.2019/. В изпълнение на дейностите по проекта е предвидено изработването на 1200 фотоалбума и 1200 пътеводителя. Двата тематични продукта ще послужат като инструменти за популяризиране на богатото природно и културно разнообразие на района, като пътеводителят ще предоставя на читателя полезна информация, представяща различни места за посещение в двете страни, подредени според интересите на посетителите, историята и значението им за региона, тематични пътеки и практическа информация като настаняване и възможности за хранене. Комуникационните дейности включват и заснемане на 10 видеа, които ще бъдат качени на уебсайта на проекта и ще бъдат популяризирани чрез социални медийни канали, на Facebook и YouTube акаунта на водещия бенефициент и на бенефициента. Те ще бъдат популяризирани чрез медиите и към мрежите за сътрудничество на всеки бенефициент, по време на проектни мероприятия, както и по време на конференциите и събитията на партньорите, организирани извън проекта, за да се осигури тяхната визуализация. Всяко видео ще е с продължителност от 5 до 7 минути и ще представя специфичното за региона културно и природно богатство. Проучването и популяризирането на забележителностите в район Гюргево-Русе включва Документиране на културното и природното наследство в регион Русе-Гюргево и съществуващия туристически потенциал в област Русе. В рамките на проекта ще бъде разработена и съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево-Русе.

Още от Други

Още от Полезно

© 2019 Thesite All rights reserved!