„Площадът, Паркът и Кеят в Русе. Визуални маркери на памет"

Култура Книги 23.02.2018 | 03:02ч.
Излезе от печат научното изследване на д-р Светлана Тончева „Площадът, Паркът и Кеят в Русе. Визуални маркери на памет", което е пример за работа в сферата на урбанистичната антропология, с акцент върху родния град на авторката. Проучването на Русе е важно условие за съхраняването на местната културна памет, защото градовете, също като хората в тях, се променят. В периода на осъщественото проучване и на написването на настоящата книга (2005-2007 г.) видими резултати в осъществяването на промени в облика на Русе все още няма. Проектите, осъществени с подкрепата на оперативните програми за регионално развитие не бяха започнали, при което централният площад, улица „Александровска" и площад „Батенберг" изглеждаха почти така, както ги бе оставило времето на социализма. Едва от последната година се планират дейности по реконструкция на Кея и Парка. В този смисъл книгата разгръща изследване, което фиксира местата на памет за поколения русенски граждани и представя техните ментални проекции на градското пространство. Безспорна новост в книгата е употребата на метода на менталните карти, с помощта на които се визуализира остойностяването на публичните пространства, очертават се места на памет, на спомени и политически наслагвания. Д-р Тончева работи с интервюта, с публикации в местни медии, с филми, пощенски картички и множество изображения, с помощта на които достига до заключението, че човек съхранява пространството, като го помни и възпроизвежда. На фокус застават теми като Културен пейзаж, Визуални маркери на памет, които показват динамиката на процесите в Русе в последните няколко десетилетия. Представянето на книгата ще бъде на 10 април в Историческия музей, от 18.00, зала „Княз Александър І".   Източник: Пресцентър Регионален исторически музей- Русе180209090444

Още от Култура

Още от Книги

© 2019 Thesite All rights reserved!