Покана за участие в ученически конкурс "Моят зелен град"

Кокнурси 10.08.2020 | 03:08ч.

Център за развитие на човешките ресурси, Информационен център „Европа Директно“ – София и Европейски потребителски център – България
организират ученически конкурс на тема „Моят зелен град“. 
За конкурса
Настоящият конкурс е посветен на европейската инициатива – Европейска година
на „по-зелените“ градове 2020. Конкурсът е насочен към училища, работещи по европейски
проекти и европейски тематики, и акцентира върху теми като:
 Опазване на зелените пространства в градовете;
 Устойчиво потребление за по-чиста околна среда;
 Интегрирането на природата в градовете и озеленяването на нашите квартали.
Целта на конкурса е, в отговор на съвременните предизвикателства в Европейския
съюз, да дадем възможност на младите хора да изразят своята позиция по теми, свързани с
опазването на околната среда, грижата към природата, изменението на климата и градското
планиране.
Условия на конкурса „Моят зелен град“
Очакваме изпращаните материали за участие в конкурса да отговаря на следните
условия:
- да бъде съвместна екипна работа (екипът трябва да е в състав от 4 до 10 ученици на възраст
между 14 и 19 години);
- Материалите да бъдат по форма на текст, рисунка (колаж от рисунки), презентация или
видео на тема „Моят зелен град“

Училищата могат да участват в конкурса с повече от една екипна разработка.
Изпращайте Вашите материали на следните адреси: konkurs@hrdc.bg;
direct@europe.bg и info@ecc.bg
Моля заедно с Вашите материали да ни изпратите името на училището участник,
имената на учениците от екипа, възраст на учениците, участващи класове, име на
преподавател, точен адрес на училището, актуален телефон и е-mail за връзка.
Краен срок – 30 август 2020 година.
Наградите
Ще бъдат отличени 3те най-добри предложения, като на тази база, ще бъдат
идентифицирани 3 населени места, в които ще се проведе „Еко ден“.
По време на „Еко дните“, учениците ще имат възможност да вземат участие в
поредица от активности и работилници, включващи:
– Прожекция на филми, свързани с инициативата Европейска година на „позелените“ градове;
– Ателиета с експерти по други актуални европейски теми като медийна
грамотност, устойчиво потребление, управление на онлайн съдържание, борба с фалшивите
новини и други.
„Еко дните“ ще се проведат преди началото на учебната година в първите седмици
на месец септември 2020 г.
Жури и обявяване на резултатите
Разработките ще бъдат оценявани от комисия, състояща се от:
 Представители на ИЦ „Европа Директно“ – София;
 Представители на ЦРЧР;
 Представители на ЕПЦ – България;
Резултатите от конкурса ще бъдат публикувани на 2 септември 2020 година на
интернет страниците на организаторите – www.hrdc.bg, http://direct.europe.bg/, www.ecc.bg
https://www.nfc.bg/

Всички кандидати ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса и по електронната
поща. Най-добрите материали ще бъдат включени в бъдещи информационни издания на
Център за развитие на човешките ресурси, ИЦ „Европа Директно” – София и Европейския
потребителски център – България.


За повече информация и насоки:
Елена Борисова
Център за развитие на човешките ресурси
eborisova@hrdc.bg
Светлана Йорданова
Информационен център „Европа Директно” – София
direct@europe.bg
Соня Спасова
Европейския потребителски център – България
info@ecc.bg

Още от Кокнурси

© 2019 Thesite All rights reserved!