Приключи първият етап от ремонтните дейности по Семизовата къща в Русе

Приключи първият етап от ремонтните дейности, които Община Русе извършва по емблематичната за града Семизова къща. Средствата, необходими за реставрация и консервация на сградата и дворното пространство към нея са от капиталовия бюджет на Община Русе.

В процеса на работа най-сериозно внимание бе обърнато на навлизането на влага в помещенията от ниските към високите етажи, което е и основен проблем през годините. За да спре процесът, са направени хидро и топлоизолация по всички стени, включително под нивото на основите. Уязвимите на дъжд, сняг и лед сутеренни прозорци са подменени с нови, тъй като старите са твърде деформирани, за да се ремонтират.

По покрива са възстановени нарушените връзки по обшивката от цинкова ламарина и е извършена ревизия на дървения гредоред.

Отвътре помещенията са изолирани и боядисани, а по таваните и стените е запълнена увредената мазилка. Извършено бе и почистване, обработка и уплътняване на пукнатини по подовите конструкции и ремонт и подмяна на компрометирани дървените елементи на тавана.

Като важна мярка срещу проникването на влага в основите на сградата бе подменена и съществуващата дворна настилка.

Предстои Община Русе да избере изпълнител и за художествената реставрация на сградата.

Къщата е строена през 1892 г. и е виден образец на русенската градска къща от годините след Освобождението и първото замогване на българите. Сградата е архитектурна и художествена недвижима културна ценност с категория „Национално значение”.

Още от Култура

Още от Последни публикации

© 2019 Thesite All rights reserved!