Проект DANUrB - Съвместно градско културно развитие на селищата по Дунава

Започва съвместно градско културно развитие на селищата по Дунава! Представители на Агенция за развитие на човешките ресурси - Русе взеха участие във въвеждащатаконференцияпопроект “DANUrB” - DANube Urban Brand“(Дунавски градски бранд), финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г. Конференцията се проведе на 15.02.2017 г. в Будапеща, събирайки повече от 150 представители от 7 държави, разположени по поречието на р. Дунав. Международният проект “DANUrB” цели изграждане на регионална мрежа посредством туризъм и образование с оглед укрепване на дунавската културна идентичност и сплотеност. Една от най-важните цели е създаването на общ бранд посредством подпомагане на транснационалните културни връзки между селищата по р. Дунав и изследване на неизползвания или скрит културен и социален капитал за по-добра икономическа и културна възвръщаемост. Проектът предвижда създаване на пространствено-културна мрежа, „Дунавска културна променада“, свързваща общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат броя посетители и времетраенето на техния престой в региона. „DANUrB“ има за цел да разкрие неизползвания потенциал на културното наследство и ресурси в градовете по Дунав (индустриално наследство, комунистическо наследство, останки от търговията, живи културни традиции и др.). Изследователите, включени в проекта, ще картографират идентифицираните културни ресурси и различните типове градска среда и ще потърсят възможности за повишаване на тяхната стойност. Очакваните проектни резултати - стратегия и пилотни проекти -обещават по-добър достъп до културата и икономически ползи за местното население вследствие увеличения туристически интерес към дунавските селища. Ще бъдат разработени и маршрути, които да покажат неизследваната култура на малките населени места по реката и така ще се подобри привлекателността и конкурентоспособността на близките по-големи градове. Сътрудничеството в рамките на проекта предвижда: 1.)    Пространствени и културни изследвания по места и изследвания на културно-историческото наследство с участието на изследователи, експерти, студенти и местни общности. Изследванията включват международни „уъркшоп-и“ и местни проучвания за осигуряване на данни за конкретни обекти. 2.)    Стратегия “DANUrB” за формулиране на общ пространствено-културен екшън план 3.)    „Дунавска културна променада“, която да се превърне в платформа за културна мрежа и съвместно градско развитие 4.)    Свързване на информацията за културно-историческото наследство в специални маршрути с помощта на мобилното приложение "Pocket guide". Маршрутите ще могат да се използват безплатно и лесно от всички туристи по света, притежаващи смартфони. 5.)    Пилотни дейности с изложби, фестивали, открити дискусии и инсталации в градовете по реката с оглед визуализиране и тестване на практика на връзките между общностите по Дунава и приложение на проектните резултати. Проектът „DANUrB“ е разработен от водещия партньор – Будапещенски университет по технологии и икономика (BudapestUniversityofTechnologyandEconomics - BME), една от утвърдените образователни институции в Унгария и Европа. По проекта работят 7 университета, 6 национални изследователски института, 18 регионални и местни органи на публичната власт от 7 държави – всички, обединени в стремежа си за подпомагане развитието на населените места по р. Дунав като единна, силна и устойчива туристическа и културна дестинация. В проекта България е представена от Агенция за развитие на човешките ресурси – Русе, Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ – София и Център за интерпретиране на наследството – София. Проектът се финансира от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране). За повече информация и възможности за сътрудничество: д-р Лилия Илиева, Комуникационен мениджър – АРЧР, l.ilieva@smebg.net +35982834108 Екатерина Кочергина, Комуникационен мениджър – BME, kochergina.research@gmail.com , +36204912930 Балинт Кадар – Ръководител проект – BME, kadarb@urb.bme.hu , +36204102858 569DANUrB

Още от Други

Още от Последни публикации

© 2019 Thesite All rights reserved!