ПРОЕКТЪТ “MIND THE DATA“, В КОЙТО БИЗНЕС ЦЕНТЪР ЗА МСП УЧАСТВА, БЕ ОТЛИЧЕН СЪС ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО

Актуално Конкурси 12.12.2022 | 04:12ч.

Проектът „Mindthe..Data”, в който партнира Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия - Русе, получи награда за качествено изпълнение на годишната валоризационна конференция, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), която се проведе на 09.12.2022 в хотел „Балкан“, София.

В събитието участваха над 120 участници, включително и изпълнителния директор на ЦРЧР Михаил Балабанов, г-жа Надя Младенова - зам.-министър на образованието и зам. -министърът на спорта Петър Бучков.

В края на всяка календарна година Център за развитие на човешките ресурси, в ролята си на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, прави обзор на проектите, осъществени в България по двете Програми. След проведена валоризация на приключили през 2022 година проекти по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, проектът „mindtheDATA - Creating a data protection culture among SMEs“ получи висока оценка и бе отличен със Знак за качество.

Съфинансираният от Европейския Съюз по програмата Еразъм + проектът mindtheDATA, ръководен от Ямболската Търговско-промишлена палата, съчета експертния опит на пет държави от Европейския Съюз, чрез 7 организации от България, Гърция, Испания, Полша и Кипър, което доведе до висококачествен подход и взаимодействие, както и иновативни обучителни инструменти за малките и средни предприятия. Проектът популяризира идеята фирмите да действат по начин, по който да бъдат в съответствие с ОРЗД (Общия регламент за защита на личните данните), разглеждайки това като възможност за насочване на бизнеса им към развитие на иновации и диференциация, вместо да гледат на това само като задължение.

Най-значимия продукт от реализирането на проекта е платформа за обучение mindthedata. Целта на обучителната платформа е да предостави на бизнес консултантите и на фирмите добре документирани познания за различните аспекти на ОРЗД (Общия регламент за защита на личните данните), които от своя страна те могат директно да използват при подкрепата, която предоставят на фирмите, за да станат те съвместими с ОРЗД, и по-важното, да разберат ползите от създаването на култура за защита на личните данни във фирмата! Учебният материал е представен в 3 модула, които са достъпни на английски, български, гръцки, полски и испански език. Модулите включват както теоретично, така и практическо, приложимо съдържание.

Платформата за обучение на бизнес консултанти и фирми – mindthedata- може да намерите тук - https://training.mindthedata-project.eu/bg

 

Още от Актуално

Още от Конкурси

© 2019 Thesite All rights reserved!