Пролетно математическо състезание „Проф. Дочо Дочев“ за ученици от VIII до XII клас ще се състои в Русе

Пролетното математическо състезание за ученици от VIII до XII клас през учебната 2023/2024 г. ще се проведе от 29 до 31 март 2024 г. в гр. Русе.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Русе.
Училище координатор за организирането и училище домакин за провеждането е МГ „Баба Тонка“, гр. Русе, ул. „Иван Вазов“ №18.

За участие в състезанието е необходимо в срок до 15.03.2024 г.на e-mail: pms-ruse@mg-babatonka.bg да се изпратят:
1. Файл във формат Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).
2. Сканирана поименна заявка за участие (списък на учениците по приложения образец).
3. Сканиран списък на учениците, подали декларация за информираност и съгласие за публично оповестяване на резултатите (по приложения образец).
4. Сканиран списък на учениците, които не са изразили съгласие по т.9 от регламента (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).
5. За участието си в Пролетното математическо състезание родителят/ настойникът/ попечителят, носещ отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава ученикът, декларация за информираност и съгласие – по образец за публикуване на изброените в т.9 от регламента данни.
6. Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

След 15.03.2024 г. заявки за участие няма да се приемат.

За допълнителна информация:
Анелия Ангелова – старши експерт по математика в РУО – Русе, тел. 0882 558863;
Галина Бобева – директор на МГ „Баба Тонка“, тел. 0888 8772362.

Приложения:
1. Образец на заявка за участие.
2. Декларация за информираност и съгласие на ученик до 16 години.
3. Декларация за информираност и съгласие на ученик, навършил 16 годишна възраст.
4. Примерна програма на състезанието.

Източник: РусеИнфо

Още от Русе

Още от Конкурси

© 2019 Thesite All rights reserved!