Променят наредби заради контрола и санкциите от новата Общинска полиция в Русе

За да се даде възможност на служителите в звено „Общинска полиция“ да оказват контрол за спазване на наредбите на Общински съвет – Русе, като констатират нарушенията посредством съставяне на акт за установяване на административно нарушение, следва това да бъде предвидено в съответната наредба. Тъй като до момента това звено не е съществувало, не е включено текстовете, които му позволяват да извършва такава дейност. Затова се налага изменение и допълнение на редица наредби на Общински съвет – Русе. В резултат от прилагането на промените се очаква да се повиши контрола за спазване на тези нормативни актове.

 

Источник

Още от Актуално

Още от Последни публикации

© 2019 Thesite All rights reserved!