Рeгионална библиотека „Любен Каравелов“ е определена за регионален дигитализационен хъб

В библиотеката беше получено писмо от Министерство на културата, с което ни уведомяват, че Регионална библиотека „Любен Каравелов“ е определена за един от десетте регионални библиотечни дигитализационни центрове в България, включващ дигитално съдържание от регионалните библиотеки в Габрово, Русе и Търговище.

В писмото се казва: „…с административен акт на Министерство на културата официално е одобрен списъкът на библиотеките, които ще бъдат включени в изпълнението на Инвестиция С11.17 „Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Отново Ви благодарим за съпричастността и съдействието при изготвянето на аналитичния доклад за състоянието на дигитализираните документи в регионалните библиотеки в България, който мотивира и аргументира подбора на библиотечните центрове за дигитализация, техническото оборудване на центровете и необходимостта от допълнителни обучения за служителите.“

В писмото е приложена заповедта на министъра на културата със списък на селектираните десет библиотеки в страната, които да бъдат обособени в библиотечни центрове за дигитализация в рамките на изпълнението на Инвестиция С11.I7 „Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, както и предвидената за закупуване техника за оборудването им.

Посочено е, че само с общи усилия ще бъде съхранено родното културното наследство в дигитален вид и активно популяризирано у нас и сред световната общност.

Източник: РусеИнфо

Още от Култура

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!