Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе призовава: Не пестете от своята безопасност!

Неизменно изводите от пожарната обстановка през есенно-зимния пожароопасен сезон сочат, че най-често пожарите възникват в жилищно-комуналното стопанство и са вследствие на небрежност и подценяване на мерките за пожарна безопасност.

От започване на отоплителния сезон до момента, статистиката сочи, че една от най-честите причини за битови пожари са печките на твърдо гориво. Прехвръкнала искра или непочистен комин, в който се възпламеняват сажди, могат да доведат до огромни трагедии и отнемането на човешки живот.

Друга не малка част от битовите инциденти са следствие на амортизирани или технически неизправни отоплителни уреди и съоръжения към тях.

Най-често жертви на тези пожари са възрастните хора и децата!

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе призовава:

Не пестете от своята безопасност!

За да избегнете възникването на пожар в дома си, не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасната им експлоатация.

Ако възникне пожар във Вашия дом или имот:

Незабавно съобщете на телефон 112 – единния европейски номер за спешни повиквания, който се избира безплатно!

Следвайте инструкциите на дежурния оператор!

Изчакайте екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ на безопасно разстояние.

Източник: РусеИнфо

Още от Русе

Още от Актуално

© 2019 Thesite All rights reserved!