РТИК започва безплатно обучение по Корпоративна социална отговорност

Други 08.07.2019 | 09:07ч.
Русенска търговско-индустриална камара организира безплатно обучение по проект „Report-ASAP: Adoption of Sustainable Accounting Practices for Reporting. Основната цел на обучението в частност, и на проекта като цяло, е да подпомогне малките и средни предприятия в докладването на тяхната устойчивост, чрез създаване на доклад за Корпоративна социална отговорност. Курсът е организиран в 6 обучителни модула, които да спомогнат за по-лесното придобиване на устойчиви практики. Сред тях са въведение в докладването на устойчивост /Дефинира какво е устойчивост, кога и как възниква като понятие и кои са основите на отчитането/, правна рамка и Европейски директиви за докладване на устойчивост /Предоставя информация за законовата рамка и директивите в ЕС по отношение на КСО, като съдържа подраздел, посветен специално на правната ситуация в България/, социално измерение на докладването на устойчивост /Предоставя анализ на аспектите и последиците, свързани със социалното въздействие на КСО върху фирмата и служителите/, екологично измерение на докладването на устойчивост /Предоставя инициативи за опазване на околната среда и предлага примери за устойчиви практики за намаляване на разходите на фирмата/ и насоки за разработване на доклад за устойчивост /Дава практически насоки за създаване на доклад за КСО/. Участниците в обучението ще преминат през специално създаден за обучението Динамичен демонстратор - интерактивен инструмент, който да спомогне за по-доброто разбиране на учебното съдържание. Наред с това ще получат безплатен достъп до обучителната платформа и съпътстващите учебни материали. При успешно завършване на обучението, всеки от участниците ще получи сертификат за придобити компетенции в сферата на корпоративната социална отговорност. Обучението ще започне на 15 юли (понеделник) от 16:00ч. в заседателната зала на Русенска търговско-индустриална камара, намираща се на бул. „Цар Фердинанд“ 3А, ет.2. Желаещите да се включат в него трябва да попълнят онлайн формуляр за участие.  

Още от Други

© 2019 Thesite All rights reserved!